หน้าแรก >> จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ภาค จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 1,696 214 1,910
กำแพงเพชร 165 3,327 3,492
ชัยนาท 102 2,836 2,938
นครนายก 74 711 785
นครปฐม 143 1,729 1,872
นครสวรรค์ 210 1,703 1,913
นนทบุรี 180 2,034 2,214
ปทุมธานี 121 1,930 2,051
พระนครศรีอยุธยา 406 6,943 7,349
พิจิตร 391 1,559 1,950
พิษณุโลก 98 4,886 4,984
เพชรบูรณ์ 150 10,114 10,264
ลพบุรี 61 1,983 2,044
สมุทรปราการ 145 8,808 8,953
สมุทรสงคราม 42 1,778 1,820
สมุทรสาคร 297 475 772
สระบุรี 80 1,044 1,124
สิงห์บุรี 37 906 943
สุโขทัย 159 5,307 5,466
สุพรรณบุรี 192 1,332 1,524
อ่างทอง 40 734 774
อุทัยธานี 14 2,172 2,186
รวม 4,803 62,525 67,328
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 94 3,944 4,038
ตาก 57 4,098 4,155
ประจวบคีรีขันธ์ 129 1,878 2,007
เพชรบุรี 157 1,538 1,695
ราชบุรี 120 1,138 1,258
รวม 557 12,596 13,153
ภาคตะวันออก จันทบุรี 82 1,822 1,904
ฉะเชิงเทรา 182 1,945 2,127
ชลบุรี 156 1,804 1,960
ตราด 50 1,207 1,257
ปราจีนบุรี 234 986 1,220
ระยอง 76 3,806 3,882
สระแก้ว 118 3,745 3,863
รวม 898 15,315 16,213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 56 5,111 5,167
ขอนแก่น 108 4,709 4,817
ชัยภูมิ 39 3,585 3,624
นครพนม 36 1,880 1,916
นครราชสีมา 272 11,846 12,118
บึงกาฬ 107 3,289 3,396
บุรีรัมย์ 469 5,229 5,698
มหาสารคาม 40 1,493 1,533
มุกดาหาร 35 1,737 1,772
ยโสธร 38 2,586 2,624
ร้อยเอ็ด 50 6,197 6,247
เลย 50 3,664 3,714
ศรีสะเกษ 58 7,257 7,315
สกลนคร 312 5,352 5,664
สุรินทร์ 58 5,531 5,589
หนองคาย 71 4,518 4,589
หนองบัวลำภู 28 1,837 1,865
อำนาจเจริญ 20 3,525 3,545
อุดรธานี 234 4,057 4,291
อุบลราชธานี 51 9,868 9,919
รวม 2,132 93,271 95,403
ภาคใต้ กระบี่ 60 947 1,007
ชุมพร 71 1,099 1,170
ตรัง 274 2,148 2,422
นครศรีธรรมราช 147 3,462 3,609
นราธิวาส 43 2,167 2,210
ปัตตานี 68 1,287 1,355
พังงา 43 1,814 1,857
พัทลุง 76 1,472 1,548
ภูเก็ต 136 654 790
ยะลา 44 1,728 1,772
ระนอง 37 1,775 1,812
สงขลา 135 2,119 2,254
สตูล 161 6,156 6,317
สุราษฎร์ธานี 198 1,097 1,295
รวม 1,493 27,925 29,418
ภาคเหนือ เชียงราย 267 3,499 3,766
เชียงใหม่ 3,030 3,409 6,439
น่าน 167 3,207 3,374
พะเยา 104 1,025 1,129
แพร่ 401 2,655 3,056
แม่ฮ่องสอน 76 2,052 2,128
ลำปาง 227 6,119 6,346
ลำพูน 679 2,419 3,098
อุตรดิตถ์ 53 2,196 2,249
รวม 5,004 26,581 31,585
รวมทั้งหมด 14,887 238,213 253,100

เข้าสู่ระบบ