หน้าแรก >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,696 214 1,910
2 กระบี่ 60 947 1,007
3 กาญจนบุรี 94 3,944 4,038
4 กาฬสินธุ์ 56 5,111 5,167
5 กำแพงเพชร 165 3,327 3,492
6 ขอนแก่น 108 4,709 4,817
7 จันทบุรี 82 1,822 1,904
8 ฉะเชิงเทรา 182 1,945 2,127
9 ชลบุรี 156 1,804 1,960
10 ชัยนาท 102 2,836 2,938
11 ชัยภูมิ 39 3,585 3,624
12 ชุมพร 71 1,099 1,170
13 เชียงราย 267 3,499 3,766
14 เชียงใหม่ 3,030 3,409 6,439
15 ตรัง 274 2,148 2,422
16 ตราด 50 1,207 1,257
17 ตาก 57 4,098 4,155
18 นครนายก 74 711 785
19 นครปฐม 143 1,729 1,872
20 นครพนม 36 1,880 1,916
21 นครราชสีมา 272 11,846 12,118
22 นครศรีธรรมราช 147 3,462 3,609
23 นครสวรรค์ 210 1,703 1,913
24 นนทบุรี 180 2,034 2,214
25 นราธิวาส 43 2,167 2,210
26 น่าน 167 3,207 3,374
27 บึงกาฬ 107 3,289 3,396
28 บุรีรัมย์ 469 5,229 5,698
29 ปทุมธานี 121 1,930 2,051
30 ประจวบคีรีขันธ์ 129 1,878 2,007
31 ปราจีนบุรี 234 986 1,220
32 ปัตตานี 68 1,287 1,355
33 พระนครศรีอยุธยา 406 6,943 7,349
34 พะเยา 104 1,025 1,129
35 พังงา 43 1,814 1,857
36 พัทลุง 76 1,472 1,548
37 พิจิตร 391 1,559 1,950
38 พิษณุโลก 98 4,886 4,984
39 เพชรบุรี 157 1,538 1,695
40 เพชรบูรณ์ 150 10,114 10,264
41 แพร่ 401 2,655 3,056
42 ภูเก็ต 136 654 790
43 มหาสารคาม 40 1,493 1,533
44 มุกดาหาร 35 1,737 1,772
45 แม่ฮ่องสอน 76 2,052 2,128
46 ยโสธร 38 2,586 2,624
47 ยะลา 44 1,728 1,772
48 ร้อยเอ็ด 50 6,197 6,247
49 ระนอง 37 1,775 1,812
50 ระยอง 76 3,806 3,882
51 ราชบุรี 120 1,138 1,258
52 ลพบุรี 61 1,983 2,044
53 ลำปาง 227 6,119 6,346
54 ลำพูน 679 2,419 3,098
55 เลย 50 3,664 3,714
56 ศรีสะเกษ 58 7,257 7,315
57 สกลนคร 312 5,352 5,664
58 สงขลา 135 2,119 2,254
59 สตูล 161 6,156 6,317
60 สมุทรปราการ 145 8,808 8,953
61 สมุทรสงคราม 42 1,778 1,820
62 สมุทรสาคร 297 475 772
63 สระแก้ว 118 3,745 3,863
64 สระบุรี 80 1,044 1,124
65 สิงห์บุรี 37 906 943
66 สุโขทัย 159 5,307 5,466
67 สุพรรณบุรี 192 1,332 1,524
68 สุราษฎร์ธานี 198 1,097 1,295
69 สุรินทร์ 58 5,531 5,589
70 หนองคาย 71 4,518 4,589
71 หนองบัวลำภู 28 1,837 1,865
72 อ่างทอง 40 734 774
73 อำนาจเจริญ 20 3,525 3,545
74 อุดรธานี 234 4,057 4,291
75 อุตรดิตถ์ 53 2,196 2,249
76 อุทัยธานี 14 2,172 2,186
77 อุบลราชธานี 51 9,868 9,919
รวมทั้งสิ้น 14,887 238,213 253,100

เข้าสู่ระบบ