หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)


ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,910 222 2,132
2 กระบี่ 62 947 1,009
3 กาญจนบุรี 99 3,946 4,045
4 กาฬสินธุ์ 61 5,229 5,290
5 กำแพงเพชร 165 3,363 3,528
6 ขอนแก่น 78 4,804 4,882
7 จันทบุรี 70 1,836 1,906
8 ฉะเชิงเทรา 184 1,946 2,130
9 ชลบุรี 99 1,976 2,075
10 ชัยนาท 102 2,930 3,032
11 ชัยภูมิ 323 3,598 3,921
12 ชุมพร 71 1,100 1,171
13 เชียงราย 126 3,964 4,090
14 เชียงใหม่ 3,033 3,663 6,696
15 ตรัง 275 2,198 2,473
16 ตราด 48 1,209 1,257
17 ตาก 55 4,323 4,378
18 นครนายก 75 830 905
19 นครปฐม 32 1,962 1,994
20 นครพนม 27 1,918 1,945
21 นครราชสีมา 113 12,119 12,232
22 นครศรีธรรมราช 114 3,525 3,639
23 นครสวรรค์ 211 1,724 1,935
24 นนทบุรี 187 2,034 2,221
25 นราธิวาส 43 2,179 2,222
26 น่าน 165 3,210 3,375
27 บึงกาฬ 108 3,389 3,497
28 บุรีรัมย์ 472 5,405 5,877
29 ปทุมธานี 122 1,932 2,054
30 ประจวบคีรีขันธ์ 124 2,051 2,175
31 ปราจีนบุรี 238 986 1,224
32 ปัตตานี 74 1,288 1,362
33 พระนครศรีอยุธยา 418 6,977 7,395
34 พะเยา 105 1,025 1,130
35 พังงา 45 1,979 2,024
36 พัทลุง 77 1,509 1,586
37 พิจิตร 393 1,583 1,976
38 พิษณุโลก 97 4,900 4,997
39 เพชรบุรี 157 1,569 1,726
40 เพชรบูรณ์ 152 10,114 10,266
41 แพร่ 63 3,328 3,391
42 ภูเก็ต 142 681 823
43 มหาสารคาม 76 1,492 1,568
44 มุกดาหาร 36 1,737 1,773
45 แม่ฮ่องสอน 79 2,188 2,267
46 ยโสธร 39 2,585 2,624
47 ยะลา 44 1,754 1,798
48 ร้อยเอ็ด 55 6,470 6,525
49 ระนอง 49 1,804 1,853
50 ระยอง 80 3,853 3,933
51 ราชบุรี 120 1,194 1,314
52 ลพบุรี 62 2,035 2,097
53 ลำปาง 226 6,189 6,415
54 ลำพูน 677 2,671 3,348
55 เลย 51 3,715 3,766
56 ศรีสะเกษ 57 7,401 7,458
57 สกลนคร 313 5,352 5,665
58 สงขลา 248 2,121 2,369
59 สตูล 81 6,293 6,374
60 สมุทรปราการ 147 8,869 9,016
61 สมุทรสงคราม 42 1,778 1,820
62 สมุทรสาคร 300 551 851
63 สระแก้ว 101 4,080 4,181
64 สระบุรี 80 1,045 1,125
65 สิงห์บุรี 38 1,010 1,048
66 สุโขทัย 159 5,549 5,708
67 สุพรรณบุรี 193 1,810 2,003
68 สุราษฎร์ธานี 131 1,336 1,467
69 สุรินทร์ 47 6,024 6,071
70 หนองคาย 75 4,563 4,638
71 หนองบัวลำภู 29 1,861 1,890
72 อ่างทอง 41 736 777
73 อำนาจเจริญ 19 3,980 3,999
74 อุดรธานี 170 4,335 4,505
75 อุตรดิตถ์ 54 2,196 2,250
76 อุทัยธานี 15 2,211 2,226
77 อุบลราชธานี 52 9,878 9,930
รวมทั้งสิ้น 14,501 246,137 260,638


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready