หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)


ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,982 252 2,234
2 กระบี่ 69 951 1,020
3 กาญจนบุรี 26 4,104 4,130
4 กาฬสินธุ์ 64 5,294 5,358
5 กำแพงเพชร 167 3,406 3,573
6 ขอนแก่น 76 4,816 4,892
7 จันทบุรี 57 1,976 2,033
8 ฉะเชิงเทรา 189 1,955 2,144
9 ชลบุรี 105 2,078 2,183
10 ชัยนาท 102 2,941 3,043
11 ชัยภูมิ 436 3,728 4,164
12 ชุมพร 43 1,155 1,198
13 เชียงราย 129 4,082 4,211
14 เชียงใหม่ 3,230 3,642 6,872
15 ตรัง 41 2,465 2,506
16 ตราด 51 1,211 1,262
17 ตาก 60 4,323 4,383
18 นครนายก 77 849 926
19 นครปฐม 33 2,027 2,060
20 นครพนม 36 1,923 1,959
21 นครราชสีมา 116 15,104 15,220
22 นครศรีธรรมราช 115 3,530 3,645
23 นครสวรรค์ 212 1,824 2,036
24 นนทบุรี 196 2,037 2,233
25 นราธิวาส 33 2,298 2,331
26 น่าน 164 3,324 3,488
27 บึงกาฬ 111 3,465 3,576
28 บุรีรัมย์ 304 5,614 5,918
29 ปทุมธานี 127 1,956 2,083
30 ประจวบคีรีขันธ์ 117 2,117 2,234
31 ปราจีนบุรี 244 986 1,230
32 ปัตตานี 72 1,315 1,387
33 พระนครศรีอยุธยา 424 7,016 7,440
34 พะเยา 108 2,358 2,466
35 พังงา 58 1,976 2,034
36 พัทลุง 83 1,624 1,707
37 พิจิตร 395 1,636 2,031
38 พิษณุโลก 97 5,489 5,586
39 เพชรบุรี 188 1,845 2,033
40 เพชรบูรณ์ 159 10,119 10,278
41 แพร่ 72 3,571 3,643
42 ภูเก็ต 143 681 824
43 มหาสารคาม 5 1,770 1,775
44 มุกดาหาร 37 1,737 1,774
45 แม่ฮ่องสอน 83 2,190 2,273
46 ยโสธร 39 2,599 2,638
47 ยะลา 47 1,754 1,801
48 ร้อยเอ็ด 61 6,593 6,654
49 ระนอง 33 1,891 1,924
50 ระยอง 83 3,853 3,936
51 ราชบุรี 122 1,196 1,318
52 ลพบุรี 56 2,104 2,160
53 ลำปาง 229 6,386 6,615
54 ลำพูน 674 2,875 3,549
55 เลย 52 4,108 4,160
56 ศรีสะเกษ 60 7,445 7,505
57 สกลนคร 319 5,423 5,742
58 สงขลา 336 2,137 2,473
59 สตูล 88 6,397 6,485
60 สมุทรปราการ 67 9,719 9,786
61 สมุทรสงคราม 43 1,778 1,821
62 สมุทรสาคร 301 813 1,114
63 สระแก้ว 54 4,354 4,408
64 สระบุรี 81 1,067 1,148
65 สิงห์บุรี 38 1,026 1,064
66 สุโขทัย 162 5,552 5,714
67 สุพรรณบุรี 202 1,837 2,039
68 สุราษฎร์ธานี 93 1,389 1,482
69 สุรินทร์ 43 6,097 6,140
70 หนองคาย 76 4,595 4,671
71 หนองบัวลำภู 31 1,980 2,011
72 อ่างทอง 45 748 793
73 อำนาจเจริญ 20 4,113 4,133
74 อุดรธานี 173 5,641 5,814
75 อุตรดิตถ์ 26 2,555 2,581
76 อุทัยธานี 16 2,237 2,253
77 อุบลราชธานี 53 9,897 9,950
รวมทั้งสิ้น 14,359 258,919 273,278


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready