หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 50 154 272 2,234
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 19 121 915 4,211
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 187 1,119 6,872
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 309 2,273
5 ลำพูน 1 8 51 578 10 53 429 3,549
6 น่าน 2 15 99 893 15 98 623 3,488
7 พะเยา 2 9 68 806 9 50 281 2,466
8 แพร่ 2 8 78 708 8 78 601 3,643
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 100 808 6,615
10 ตาก 3 9 63 562 9 61 386 4,383
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 9 93 962 5,586
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 12 117 1,040 10,278
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 81 612 5,714
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 63 381 2,581
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 78 809 3,573
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 72 304 2,036
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 78 302 2,031
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 70 518 2,253
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 413 3,043
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 103 472 2,060
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 40 247 1,114
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 102 622 2,039
23 นนทบุรี 6 6 52 329 8 50 268 2,233
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 60 353 2,083
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,421 7,440
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 41 166 1,064
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 66 234 793
28 นครนายก 7 4 41 408 5 40 216 926
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 62 298 1,230
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 124 433 2,160
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 59 598 4,408
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 94 374 1,148
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 98 599 4,130
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 48 349 2,234
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 93 472 2,033
36 ราชบุรี 8 10 104 977 11 78 245 1,318
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 252 1,821
38 นครพนม 9 12 99 1,128 13 93 499 1,959
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 10 55 469 3,576
40 เลย 9 14 90 918 15 88 646 4,160
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 120 846 5,742
42 หนองคาย 9 9 62 687 11 65 507 4,671
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 22 152 957 5,814
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 131 1,067 5,358
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 173 996 4,892
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 14 92 436 1,775
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 190 1,322 6,654
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 54 328 2,011
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 113 781 4,164
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 273 2,191 15,220
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 166 984 5,918
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 159 1,531 6,140
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 48 244 1,774
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 70 416 2,638
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 192 1,479 7,505
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 8 57 526 4,133
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 202 1,134 9,950
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 73 381 2,033
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 12 93 548 2,144
60 ชลบุรี 13 11 92 687 11 83 416 2,183
61 ตราด 13 7 38 261 8 42 195 1,262
62 ระยอง 13 8 58 441 8 58 409 3,936
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 7 52 492 9,786
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 336 1,198
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 145 535 3,645
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 63 305 1,707
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 20 111 396 1,482
68 กระบี่ 15 8 53 389 9 54 203 1,020
69 ตรัง 15 10 87 723 10 86 512 2,506
70 พังงา 15 8 48 321 8 47 255 2,034
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 17 94 824
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 160 1,924
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 77 433 2,331
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 94 270 1,387
75 ยะลา 16 8 58 380 8 58 258 1,801
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 91 401 2,473
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 283 6,485
รวม 928 7,435 75,032 951 6,927 42,944 273,278


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready