หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 50 153 262 2,132
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 120 906 4,090
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 187 1,109 6,696
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 307 2,267
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 48 405 3,348
6 น่าน 2 15 99 893 15 98 596 3,375
7 พะเยา 2 9 68 806 9 42 187 1,130
8 แพร่ 2 8 78 708 8 78 588 3,391
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 98 774 6,415
10 ตาก 3 9 63 562 9 61 384 4,378
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 10 101 826 4,997
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 116 1,036 10,266
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 80 610 5,708
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 60 340 2,250
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 78 807 3,528
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 72 299 1,935
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 78 290 1,976
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 70 511 2,226
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 412 3,032
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 102 447 1,994
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 40 183 851
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 102 611 2,003
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 48 265 2,221
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 60 351 2,054
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,418 7,395
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 41 165 1,048
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 65 228 777
28 นครนายก 7 4 41 408 5 51 232 905
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 62 298 1,224
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 124 430 2,097
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 59 579 4,181
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 92 360 1,125
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 98 598 4,045
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 48 344 2,175
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 93 412 1,726
36 ราชบุรี 8 10 104 977 11 80 250 1,314
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 252 1,820
38 นครพนม 9 12 99 1,128 12 92 493 1,945
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 8 53 456 3,497
40 เลย 9 14 90 918 14 87 523 3,766
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 120 831 5,665
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 63 504 4,638
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 133 682 4,505
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 131 1,049 5,290
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 173 993 4,882
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 13 76 334 1,568
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 190 1,310 6,525
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 52 285 1,890
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 113 746 3,921
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 264 1,900 12,232
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 161 963 5,877
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 159 1,529 6,071
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 48 244 1,773
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 69 408 2,624
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 191 1,459 7,458
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 56 518 3,999
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 201 1,129 9,930
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 72 370 1,906
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 92 544 2,130
60 ชลบุรี 13 11 92 687 11 78 392 2,075
61 ตราด 13 7 38 261 8 43 203 1,257
62 ระยอง 13 8 58 441 8 58 409 3,933
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 6 50 482 9,016
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 331 1,171
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 144 532 3,639
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 62 289 1,586
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 19 110 394 1,467
68 กระบี่ 15 8 53 389 8 53 198 1,009
69 ตรัง 15 10 87 723 10 86 506 2,473
70 พังงา 15 8 48 321 8 47 242 2,024
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 17 94 823
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 160 1,853
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 77 428 2,222
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 92 259 1,362
75 ยะลา 16 8 58 380 8 58 257 1,798
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 88 374 2,369
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 279 6,374
รวม 928 7,435 75,032 932 6,842 41,171 260,638


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready