หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.

จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.


รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2565)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 กระบี่ 4 10 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 0 31 0 0
3 กาญจนบุรี 0 2,027 0 0
4 กาฬสินธุ์ 0 65 0 0
5 ขอนแก่น 63 2 0 0
6 จันทบุรี 0 984 0 0
7 ฉะเชิงเทรา 0 3 0 0
8 ชลบุรี 0 21 0 0
9 ชัยภูมิ 7 70 0 0
10 ชุมพร 203 45 0 0
11 เชียงราย 7 1 0 0
12 เชียงใหม่ 11 218 0 0
13 ตรัง 539 0 0 0
14 นครปฐม 1 57 0 0
15 นครพนม 1 0 0 0
16 นครราชสีมา 11 7 0 0
17 นครศรีธรรมราช 3 4 0 0
18 นนทบุรี 0 3 0 0
19 นราธิวาส 32 94 0 0
20 น่าน 6 26 0 0
21 บุรีรัมย์ 122 8 0 0
22 ปทุมธานี 3 1 0 0
23 ประจวบคีรีขันธ์ 10 203 0 0
24 ปัตตานี 15 2 0 0
25 พระนครศรีอยุธยา 5 3 0 0
26 พะเยา 643 43 0 0
27 พัทลุง 0 1 0 0
28 พิจิตร 1 0 0 0
29 พิษณุโลก 5 9 0 0
30 เพชรบุรี 15 13 0 0
31 เพชรบูรณ์ 2 3 0 0
32 แพร่ 1 25 0 0
33 มหาสารคาม 709 0 0 0
34 แม่ฮ่องสอน 0 1 0 0
35 ยโสธร 0 1 0 0
36 ร้อยเอ็ด 0 3 0 0
37 ระนอง 128 64 0 0
38 ลพบุรี 1 2 0 0
39 ลำปาง 0 8 0 0
40 ลำพูน 92 7 0 0
41 เลย 15 69 0 0
42 ศรีสะเกษ 0 5 0 0
43 สกลนคร 30 53 0 0
44 สตูล 7 0 0 0
45 สมุทรปราการ 51 2,307 0 0
46 สระแก้ว 748 227 0 0
47 สุโขทัย 0 1 0 0
48 สุราษฎร์ธานี 82 0 0 0
49 สุรินทร์ 1,004 592 0 0
50 อ่างทอง 1 2 0 0
51 อำนาจเจริญ 24 16 0 0
52 อุดรธานี 202 245 0 0
53 อุตรดิตถ์ 28 40 0 0
54 อุบลราชธานี 1 33 0 0
รวม 4,833 7,655 0 0


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready