หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.

จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.


รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2564)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 กระบี่ 2 0 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 92 0 0 0
3 กาญจนบุรี 5 0 1 0
4 กาฬสินธุ์ 2 0 1 1
5 กำแพงเพชร 1 0 0 0
6 ขอนแก่น 6 258 193 0
7 จันทบุรี 122 0 99 0
8 ฉะเชิงเทรา 1 0 0 0
9 ชลบุรี 35 0 185 0
10 ชัยนาท 0 0 0 1
11 ชัยภูมิ 3 2 0 0
12 ชุมพร 1 1 0 0
13 เชียงราย 2 0 104 0
14 เชียงใหม่ 4 2 1 0
15 ตรัง 730 0 0 0
16 ตราด 4 0 2 0
17 ตาก 140 9 12 0
18 นครนายก 2 34 0 0
19 นครปฐม 0 0 952 0
20 นครพนม 19 1 588 0
21 นครราชสีมา 2,764 0 101 0
22 นครศรีธรรมราช 111 17 727 1
23 นครสวรรค์ 4 0 0 0
24 นนทบุรี 21 2 3 0
25 นราธิวาส 4 3 0 0
26 น่าน 11 3 16 0
27 บุรีรัมย์ 1 0 2 0
28 ปทุมธานี 7 1 1 0
29 ประจวบคีรีขันธ์ 30 0 30 0
30 ปราจีนบุรี 2 0 0 0
31 ปัตตานี 39 1 0 0
32 พระนครศรีอยุธยา 5 0 0 0
33 พะเยา 3 0 0 0
34 พังงา 1 1 0 0
35 พัทลุง 56 0 0 0
36 พิษณุโลก 48 11 5 0
37 เพชรบุรี 108 0 5 2
38 เพชรบูรณ์ 1 0 0 0
39 แพร่ 26 35 758 3
40 ภูเก็ต 3 1 1 0
41 มหาสารคาม 0 0 1 1
42 แม่ฮ่องสอน 38 271 192 0
43 ยโสธร 1 1 0 0
44 ยะลา 61 1 1 0
45 ร้อยเอ็ด 87 0 3 1
46 ระนอง 46 0 8 1
47 ระยอง 27 0 0 0
48 ราชบุรี 1 0 1 0
49 ลพบุรี 2 3 0 0
50 ลำปาง 81 2 0 0
51 ลำพูน 37 1 2 0
52 เลย 51 0 0 0
53 ศรีสะเกษ 1,068 0 2 1
54 สกลนคร 165 0 0 0
55 สงขลา 5 0 2 0
56 สตูล 659 0 226 1
57 สมุทรปราการ 9 1 11 0
58 สมุทรสาคร 71 0 0 0
59 สระแก้ว 72 7 626 2
60 สิงห์บุรี 0 0 2 0
61 สุโขทัย 3 0 0 0
62 สุพรรณบุรี 0 85 0 0
63 สุราษฎร์ธานี 35 33 34 0
64 สุรินทร์ 209 1 476 0
65 หนองคาย 12 5 1 0
66 อ่างทอง 0 1 0 0
67 อำนาจเจริญ 3 10 25 0
68 อุดรธานี 49 0 398 1
69 อุตรดิตถ์ 65 0 0 0
70 อุทัยธานี 1,067 1 0 0
71 อุบลราชธานี 1 34 5 0
รวม 8,341 839 5,803 16


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready