หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> สมาชิก ทสม. >> เพิ่มเติมเอกสารการสมัครสมาชิก

เพิ่มเติมเอกสารการสมัครสมาชิก


เลขประจำตัวประชาชน: *
รูปถ่าย:

(ขนาดรูปควรเป็นจำนวนเท่าของ 259 x 295 pixel [กxย] ถ้าไม่ต้องการให้รูปมีสัดส่วนเพี้ยนไป)


รูปสำเนาบัตรประชาชน:ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
และยินยอมให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบันทึกและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในงานที่เกี่ยวข้องกับ ทสม.


49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready