หน้าแรก >> ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

ดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ทสม.

หนังสือ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2561

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทำบัตร ทสม. (TSM)

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์ ฉบับที่ 2

วารสารเครือข่าย ทสม. ผู้พิทักษ์

ข้อมูลและแผนที่เครือข่ายสังกัด ทส. 10 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลปรับปรุง วันที่ 14 มกราคม 2559

ชุดเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.

โดย ดร.กิติชัย รัตนะ

แอนนิเมชั่นแนะนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)

ทสม. เป็นการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาและใจรักสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นกลไกประสานความร่วมมือ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

VTR เปิดตัว ทสม. วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558

เพลงมาร์ช ทสม.

เข้าสู่ระบบ