หน้าหลัก >> Knowledge >> อากาศ >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,261 "ลานีนา"ความแปรปรวนที่ย้อนรอย"เอลนีโน"

คลังความรู้ อากาศ : "ลานีนา"ความแปรปรวนที่ย้อนรอย"เอลนีโน"

"ลานีนา"ความแปรปรวนที่ย้อนรอย"เอลนีโน"

 

2elnino.gif

 

ENSO-states-viz_0.jpg

 

          ยังไม่ทันที่ปรากฏการณ์เอลนีโน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดความแปรปรวน จนพื้นที่หลายส่วนเกิดสภาพแห้งแล้งไปทั่วรวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น จะอำลาจากไปในราวเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายนตามที่คาดหมายกันไว้ก็ปรากฏว่า มีข่าวร้ายซ้ำเข้ามาอีกระลอกเมื่อ นายอนันต์ ดาโลดม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยถึงการปรับแผนการในภาคการเกษตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกที่ไทยต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพื่อเตรียมรับมือกับ ปรากฏการณ์ ลานีนา ที่ส่งผลเลวร้ายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปรากฏการณ์ เอลนีโน แต่อย่างใด ทั้งนี้ปรากฏการณ์ ลานีนา นี้จะเริ่มส่งผลภายหลังจากที่คลื่นความร้อนเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก ตามทิศทางการไหลของ กระแสน้ำอุ่น ในมหาสมุทรผ่านพ้นไป จึงทำให้อุณหภูมิในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากพิษของเอลนีโน จนอุณหภูมิของโลก ร้อนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.44 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 30 ปี และส่งผลทำให้สัตว์น้ำ มีปริมาณลดลง บางชนิดอาจสูญพันธุ์เพราะอุณหภูมิน้ำในมหาสมุทรสูงไปถึง 33 องศาเซลเซียส จากปกติ 28 องศาเซลเซียสได้เริ่มเย็นตัวลงและทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยในชั้นบรรยากาศจะมีปริมาณ ความชี้นสูงและเกิดการเกาะตัวของ ไอน้ำเป็นปริมาณที่มากขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ ปรากฏการณ์ เอลนีโน ในพื้นที่นั้น ๆ หากรุนแรงมากก็จะก่อให้เกิดปริมาณของฝนตกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้อุณหภูมิ ลดลงไปด้วยเช่นกัน

          อย่างในกรณีของประเทศไทยที่พลอยฟ้าพลอยฝนรับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโน ทำ ให้ฝนฟ้า มีปริมาณตกน้อยกว่าปกติ นี่ขนาดว่าไทยโดนแค่หางเลขเท่านั้น แต่ก็ทำให้หลาย พื้นที่ของประเทศต้องประสบ กับภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงแค่เริ่มต้นปี เท่านั้น หากในระยะที่รอฤดูฝนอีก 3 - 4 เดือน ข้างหน้ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะรุนแรง ขนาดไหน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียที่โดน ปรากฏการณ์เอลนีโน เล่นงาน จัง ๆ แล้วนับว่าประเทศไทยยังโชคดีกว่ามาก แต่สิ่งที่ทุกคนไม่ควรประมาท ก็คือต้องร่วมมือ ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดโดยเฉพาะคนในเมือง สำหรับในอนาคตข้างหน้านี้เราอาจได้ อ่านหรือเห็นรายงานจากสื่อว่าเกิดอุทกภัยหรือแผ่นดินถล่มในย่านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็ เป็นได้หลังจากผจญกับภัยแล้งอย่างหนักจากเอลนีโนทั้งนี้จากข้อมูลการบันทึกของสถานีอุตุ นิยมวิทยา 3609 ประเทศทำให้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติ(WMO) ได้ ทำนายไว้ว่า ปรากฏการณ์ลานีนาจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ที่ บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทร แปซิฟิกตามแนวเส้นศูนย์สูตร พื้นที่ชายฝั่งของเอก วาดอร์ เปรู ตอนใต้และตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ จะเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น แถมด้วยพายุฝนที่กระหน่ำอย่างหนัก แม้จะเป็นประเทศในแถบศูนย์สูตร ก็ตาม ซึ่งพอจะ สรุปได้ว่าหากปรากฏการณ์ ลานีนา มาเยือนเมื่อใดก็จะเป็นตัวการที่ทำให้สภาพภูมิอากาศ ที่แปรปรวนอยู่แล้วกลับทิศทางไปตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์เอลนีโน สำหรับประเทศไทย อาจได้รับผลกระทบ ไม่ถึงกับรุนแรง ซึ่งจากพื้นที่ที่ไม่ค่อยรับน้ำฝนอาจต้องเจอฝนตกมาก ขึ้นโดยที่อุณหภูมิของอากาศลดลง ส่วนพื้นที่ที่เคยมีฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยบ่อยๆ กลับ อาจต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง

          นอกจากนี้จากการเปิดเผยของนายมนูญ เรืองกฤษ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวยืนยันเช่นกันว่า ประเทศไทยนั้นไม่รุนแรงเพราะผลกระทบจากลานีนา นัก แต่ทั้งนี้จากการเผชิญหน้ากับเอลนีโน ทำให้ไทย รอดพ้นจากพายุ 3 - 4 ลูก และในการรับมือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ยังต้องรอภายหลังจาก เอลนีโน ผ่านพ้นไปก่อนจึงจะทราบได้ว่าลานีนา จะให้คุณหรือโทษแก่ไทยมากกว่ากัน ส่วนภาครัฐได้เตรียมพร้อมรับมือและปรับแผน การภาคการเกษตรให้เหมาะดังที่ข้างต้นแล้ว โดยจะติดตามรายงานการพยากรณ์อากาศที่เกิดขึ้น อย่างใกล้ชิด สำหรับอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และประเทศใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบมากกว่าดังที่กล่าว

          เมื่อได้ยินแต่ผลเสียของลานีนา ลองมาฟังผลดีโดยเฉพาะกับประเทศไทยกันบ้าง โดยนายเนวิน ชิดชอบ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งความสนใจในด้านของการปรับปรุงพันธุ์พืชได้ให้ ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน โดยกล่าวถึงแนวทางในการปรับปรุงพืชพันธุ์ให้มีความเหมาะ สมกับสภาพภูมิอากาศในกรณีที่อุณหภูมิของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจาก ปรากฏการณ์ลานีนา ที่กำลังจะมาเยือนในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ซึ่งจะเป็นผลดีหากว่า พื้นที่การเกษตรที่เคยขาดแคลนน้ำหรือเคยร้อนมีทั้งฝนและสภาพอากาศที่เย็นขึ้นได้รับการ ปรับปรุง ตามแนวทางปฏิบัติที่นายเนวิน ตั้งไว้อาจได้เห็นพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวสามารถปลูก ได้ในประเทศไทยหรือสามารถปลูกข้าวที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นและปลูกได้ ตลอดทั้งปี ซึ่งจะนำเงินรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยทำให้ระดับน้ำมี ปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งช่วยรักษาความชื้นของหน้าดินเอาไว้ไม่กลายเป็นดินที่เสื่อมโทรมไร้คุณค่า ในด้านการเกษตรไป

          จากการเผยรายละเอียดของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยว่าพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปที่ คาดว่าจะประสบภาวะอากาศที่แห้งแล้งต้องมีการเตรียมสงวนพื้นที่การเกษตรที่กำลังเพาะ ปลูกและใกล้ออกผลผลิตมีความชื้นของดินเพื่อลดปริมาณความเสียหายซึ่งต้องใช้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้าเสริม ขณะเดียวกัน พื้นที่ที่เหนือตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นไป ที่มีความสูง 800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ผลของ ลานีนาจะทำให้สภาพอากาศเย็นลง ประกอบกับมีฝนตกปริมาณมาก ซึ่งเข้ากับแผนของนายเนวิน ชิดชอบ ในการใช้พืชพันธุ์ที่ได้ รับการปรับปรุงเพาะปลูกให้เหมาะกับสภาพของอากาศที่แปรปรวนอันจะเป็นผลดีมากกว่า ผลเสียเช่นเดียวกับพื้นที่ทางภาคกลางที่มีทั้งสภาพความแห้งแล้งแต่แก้ไขด้วยการเตรียม การกักเก็บน้ำสลับกับบางพื้นที่ที่ประสบสภาพน้ำท่วมขังก็สามารถรับมือกับลานีนา ได้ อีก ทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกรอีกด้วย

          อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของดับลิวเอ็มโอที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่า อุทกภัยที่ เกิดขึ้นครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งบนทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และความแห้ง แล้งในจีนและเกาหลีเหนือ รวมทั้งความหนาวเย็นในแถบตะวันออกกลาง พายุหิมะที่ กระหน่ำลงมาหนักในแคว้นควิเบคและตอนเหนือของสหรัฐ แผ่นดินถล่มเพราะพายุฝนหรือ ความแล้งจัดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและตอนบนของอเมริกาใต้จะเกี่ยวข้องกับปรากฏ การณ์เอลนีโน หรือไม่นั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ลานีนาก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ ทางดับลิวเอ็มโอยังต้องใช้เวลาศึกษาวิจัยกันต่อไป