หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มตรวจสอบภายใน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 889 ประวัติผู้อำนวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน - บุคลากรโครงสร้าง - ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ
ผู้อำนวยการ

โทรศัทพ์ 0-2298-5724
อีเมล์ ornunya@hotmail.com