ติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก >> จำนวนผู้เข้าชม: 77,533 ติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ
 E-mail : info@deqp.mail.go.th
 สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444
 หรือ E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th

หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 099-4-00015982-0

สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02-2985607, 02-2788421
กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 02-2985626
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม โทร. 02-2788400 ต่อ 1604
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5771136-7
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร. 02-2985639

  • * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ
    ข้อมูลผู้ร้องเรียน


  • รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา
  • สถานที่ตั้งของเหตุปัญหามลพิษ